Swiss Mountain Single Malt Whisky, Ice Label, Edition 2023

Swiss Mountain Single Malt Whisky, Ice Label, Edition 2023

Produzent:
Rugenbräu AG, Matten b. Interlaken

Webseite:
www.rugenbraeu.ch

Swiss Mountain Single Malt Whisky, Ice Label, Edition 2023

Auszeichnung

Kategorien

Getreidedestillate, Whisky / Distillats de céréales, whisky

Regionen

Scroll to Top